074-7679403
אנחנו זמינים בשבילכם:

השירותים שלנו

כתיבת צ'קים

מהו בעצם צ'ק / המחאה?

צ'ק/המחאה זהו אמצעי תשלום מסורתי ונוח, שמאפשר לאנשים לבצע עסקאות, מבלי לשאת סכומי כסף גדולים בכיסם.

על מנת להשתמש בצ'ק באופן היעיל ביותר, חשוב מאוד למלא את הצ'ק כנדרש ובאופן הכי מדויק שיש, ומכאן עולה השאלה- איך בעצם כותבים את הצ'ק / ההמחאה בצורה נכונה?

אז החלטנו לחסוך לכם, ואספנו עבורכם מידע וטיפים כיצד לכתוב צ'ק / המחאה באופן המדויק ביותר.

את הצ'ק יש למלא בזהירות וללא כל טעויות- כל טעות בצ'ק תגרום להחזרת הצ'ק מהבנק, יש להקפיד לכתוב על גבי הצ'ק בעט כחול או שחור ובכתב יד ברור וללא כל רווחים.

שם המוטב- בחלק העליון של הצ'ק, ליד "שלמו לפקודת" או "שלמו ל" רושמים את שם האדם/החברה שלהם משלמים.

סכום-  יש למלא את סכום הצ'ק במספרים ובמילים. רצוי להקפיד לסמן בקו נטוי, את המקום הריק שנותר, ובמילים בסוף לכתוב את המילה "בלבד", וזאת על מנת שלא ניתן יהיה להוסיף ו/או לשנות את הסכום הנדרש.

תאריך- בתחתית הצ'ק יש לרשום את התאריך בו מעוניינים שהבנק יפרע את הצ'ק.

חתימה- לאחר החתימה על הצ'ק, הצ'ק הופך להיות בתוקף. רק המורשה לחתימה על הצ'ק בהתאם לתנאי החשבון בבנק יכול לחתום על הצ'ק. חשוב מאוד לחתום את החתימה כפי שסוכם עם הבנק, אחרת הבנק יחזיר את הצ'ק.

קרוס- שרטוט שני קווים אלכסוניים מקבילים - // בחלק העליו של הצ'ק, יחייב את מקבל הצ'ק להפקיד את הצ'ק בחשבונו, וימנע ממנו לפדות את הסכום במזומן.

למוטב בלבד- רישום "למוטב בלבד" על גבי הצ'ק, הופך אותו לבלתי עביר ולא ניתן למסור אותו הלאה.

בלתי סחיר- הוספת "בלתי סחיר" על גבי הצ'ק, תגביל את סחירות הצ'ק ותמנע מעבר של הצ'ק לידיים אחרות, ורק מקבל הצ'ק יוכל להפקידו בחשבונות ולהשתמש בו.

תיקונים בצ'ק- אם טעית בעת כתיבת הצ'ק ותיקנת את הטעות, ליד כל תיקון בצ'ק יש לחתום.